Experimento Zombi

Na segunda edición do PANIC levouse a cabo un experimento.

Dous zombis percorreron a nosa vila...